DomSystem DK-BUT®1232-PWSystem DK-BUT®1232-PW
Illustration System DK-BUT®1232-PW

System DK-BUT®1232-PW

System jednotaśmowy do ochrony antykorozyjnej rurociągów magistralnych.

icon Anti-corrosion coating icon Band thickness 3.2mm icon the product complies with the load class b icon the product complies with the load class 50 icon Maximum pipeline diameter 1220mm icon Cold application

Skład systemu

Illustration bucket Butyl Primer DK-BUT®19_27Butyl Primer DK-BUT®27 – podkład jest jednorodną, płynną kompozycją o barwie czarnej, składająca się z żywicy polimerowej z kauczuku butylowego, elastomerów, inhibitorów korozji, stabilizatorów zmieszanych z odpowiednim typem rozpuszczalnika.

Illustration insulation JOIN WRAP DK-BUT®HB1000 ROLLJoin Wrap DK-BUT®1600-PWwspółwytłaczana, dwuwarstwowa taśma polietylenowa składająca się ze stabilizowanej polietylenowej folii nośnej i warstwy kleju z kauczuku butylowego z jednej strony.

Główne zalety

Maksymalna ochrona antykorozyjna połączona z wyjątkową elastycznością taśmy.
Żywotność w ramach powłoki ochronnej konstrukcji p.15 tabeli 4, DSTU 4219-2003 wynosi co najmniej 30 lat.
Kompatybilna z fabrycznymi powłokami z PE, PP, FBE, PU, CTE  i bitumu.
Zgodne z normą DSTU 4219-2003.

Zakres zastosowania

icon Gas pipelines icon Oil pipelines icon Plumbing icon Repair and restoration icon Protection of welded joints icon Protection of T-shaped fittings, connecting fittings, flanges

System DK-BUT®1232-PW – sprawdzone rozwiązanie pozwalające na ciągłe zapobieganie korozji rur w nowych instalacjach lub projektach renowacyjnych.

System DK-BUT®1232-PW – stosowany jest do ochrony przed korozją przy wykonywaniu prac izolacyjnych magistralnych wodociągów, ropociągów, gazociągów Ø≤1220 zgodnie z projektem p.15, tabela 4, DSTU 4219-2003.

System DK-BUT®1232-PW – dzięki swojej wysokiej elastyczności i sprężystości może być szybko i bezpiecznie nakładana na elementy rurociągu, takie jak spoiny, kształtki T, zawory łączące, kołnierze, kolana itp.

System DK-BUT®1232-PW – idealny wybór dla rur zarówno w małych jak i dużych rozmiarach nominalnych.