DomO firmie

O firmie

DKDK Industrial Corporation

Korporacja Przemysłowa DKDK z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w zaspokajaniu wymagań klientów w zakresie dostaw wysokiej jakości materiałów do ochrony przed korozją i uszczelniania.

Firma jest specjalistycznym dostawcą wysokiej jakości materiałów i akcesoriów, które zapewniają niezawodną ochronę przed korozją i atakiem chemicznym rurociągów dla ropy naftowej, gazu, inżynierii lądowej, budowy zakładów, instalacji morskich i obiektach offshore, jak również dla całego przemysłu użyteczności publicznej.

icon Anti-corrosion coating

Produkty obejmują materiały do ochrony antykorozyjnej i chemicznej rur, armatury, konstrukcji stalowych, konstrukcji morskich, zbiorników i powierzchni betonowych.

Naszymi klientami są przemysł naftowy, gazowy i energetyczny, przedsiębiorstwa budujące rurociągi, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, przemysł chemiczny i petrochemiczny oraz gminy.