DomRozwiązaniaSystem DK-BIT®1232
Illustration System DK-BIT®1232

System DK-BIT®1232

System jednotaśmowy do ochrony antykorozyjnej rur metalowych i rurociągów magistralnych.

icon Anti-corrosion coating icon Band thickness 3.2mm icon the product complies with the load class b icon the product complies with the load class 50 icon Cold application icon Maximum pipeline diameter 1220mm

Skład systemu

Illustration barrel BITUMEN PRIMER DK-BIT®Bitumen Primer DK-BIT® – podkład jest jednorodną, płynną kompozycją o barwie czarnej, składającą się z żywicy bitumicznej polimerowej, elastomerów, inhibitorów korozji, stabilizatorów zmieszanych z odpowiednim typem rozpuszczalnika.

Illustration insulation JOIN WRAP DKBIT®RF1600 Roll Join Wrap DK-BIT®1600 – 2-warstwowa taśma PVC z warstwą kitu bitumiczno-polimerowego z jednej strony.

Główne zalety

Maksymalna ochrona antykorozyjna połączona z wyjątkową elastycznością taśmy.
Żywotność w ramach powłoki ochronnej konstrukcji p.15 tabeli 4, DSTU 4219-2003 wynosi co najmniej 30 lat.
Kompatybilna z fabrycznymi powłokami z PE, PP, FBE, PU, CTE  i bitumu.
Zgodne z normą DSTU 4219-2003.

Zakres zastosowania

icon Gas pipelines icon Oil pipelines icon Plumbing icon Repair and restoration icon Protection of welded joints icon Protection of T-shaped fittings, connecting fittings, flanges

System DK-BIT®1232 – system na bazie taśmy nakładanej na zimno, zapobiegający korozji rur w nowych instalacjach lub projektach renowacyjnych.

System DK-BIT®1232 – stosowany jest do ochrony antykorozyjnej głównych wodociągów, rurociągów naftowych, gazociągów Ø ≤ 1220 zgodnie z projektem str. 15, tabela 4, DSTU 4219-2003.

System DK-BIT®1232 – dzięki swojej wysokiej elastyczności i sprężystości może być szybko i bezpiecznie nakładana na elementy rurociągu, takie jak spoiny, kształtki T, zawory łączące, kołnierze, kolana itp.

System DK-BIT®1232 – idealny wybór dla rur zarówno w małych jak i dużych rozmiarach nominalnych.